Akadálymentes változat/Normál változat
Get Adobe Flash player
Acsa község hivatalos honlapja

Tájékoztató a bírósági ülnökök jelöléséről és választásáról

A Magyar Köztársaság Alkotmánya értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A bíróságok ülnökeit 2007-ben választották meg négy éves időtartamra, megbízatásuk 2011. május 22-én jár le.

A Köztársasági elnök határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2011. március 7. és 2011. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek –kivéve pártokat- jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus elnökeit a bíróság illetékességi területén alapfokú és középfokú neve-lési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.

Jelölni lehet a helyi, fővárosi, megyei és munkaügyi Bíróságra.

Jelölni olyan személyt lehet, aki büntetlen előéletű, 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét el nem érte, magyar állampolgár és választójoga van.

A jelölt a jelölés elfogadásáról, választójogáról és arról, hogy volt-e büntetve írásban nyilatkozik. A jelölt lakóhelye szerint illetékes jegyző megállapítja, hogy a jelöltnek van-e választójoga, továbbá a jelöltnek büntetlen előéletét hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia a jelölés elfogadását követően haladéktalanul.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A helyi bíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes települési, illetőleg települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testületei választják meg, kivétel a Budakörnyéki Bíróság, amelynek ülnökeit a Pest megyei Közgyűlés és a Pest megyei kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. A megyei Bíróság és a munkaügyi Bíróság ülnökeit a megyei (fővárosi), megyei jogú városi közgyűlés és a területi kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

Munkaviszonyban, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban és szövetkezetnél munkajogi jellegű jogviszonyban álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára az átlagkeresete illeti meg. Ha az ülnök az előbbiekben felsorolt jogvi-szonyban nem áll, ülnöki működése idejére munkabérben (munkadíjban) nem részesül, akkor tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke jelenleg egy napra bruttó 4238.-Ft.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Hivatalban megismerhető.

A jelölést a Hivatalban a polgármesternél vagy a körjegyzőnél lehet bejelenteni 2011. március 31-ig.

Űrlapok a Hivatalban kérhetők vagy a honlapról letölthetők (Ülnökválasztás 2. sz. melléklet, Ülnökválasztás 3. sz. melléklet).

Minden további felvilágosítás a körjegyzőtől kérhető.

Acsa, 2011. február 22.

Szekeres Rezső s.k. polgármester

elugy banner 2

Fogyasztói jogvita rendezés

Fogyasztói jogvita rendezés

Épületenergetikai fejlesztés

tamop 5 3 11 13 logo white

TÁMOP-pályázat

tamop 5 3 11 13 logo white

Választás - 2014

valasztas 2014

Aszód és térsége szennyvízcsatornázása, szennyvíztisztítása

Keress a Facebook-on

Látogatók

1709668
Ma
Tegnap
A héten
A hónapban
555
796
1731
12179

IP-címed: 54.224.28.203