Akadálymentes változat/Normál változat
Get Adobe Flash player
Acsa község hivatalos honlapja

Felhívás

Termőföldek hasznosítása - Acsaa termőföldek hasznosítási kötelezettségére

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése kötelezően előírja valamennyi termőföldhasználó részére a termőföld-hasznosítási kötelezettségét.

A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelően termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

 

A földhivatal az előírt hasznosítási kötelezettség betartását rendszeresen, helyszíni szemlék során ellenőrizni.

A helyszíni szemlék során ellenőrzi továbbá:

  • a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok egyezőségét (művelési ág változása, illetve bejelentésének elmulasztása),
  • az időleges más célú hasznosítás megszüntetését,
  • az időleges más célú hasznosítási engedély lejárta után az eredeti állapotba történő helyreállítást,
  • a más célú hasznosítás megkezdésének előzetes bejelentését,
  • a földminősítési mintatereket,
  • felderíti az engedély nélküli más célú hasznosításokat, illetve ezt követően az eredeti állapotba történő helyreállítás megtörténtét,
  • felméri az újrahasznosítást igénylő területeket.

Felróható mulasztás esetén a földhivatal földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót, annak hiányában a termőföld tulajdonosát. Amennyiben a bírsággal érintett földrészletnek több használója van, illetőleg a tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.

A bírság mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona értékének kétezerszerese, illetve minimum 10.000.- Ft.

A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni. A határidőre be nem fizetett földvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

A fentiek alapján felhívjuk a termőföld használók és tulajdonos figyelmét a termőföldek hasznosítási, valamint a felhívásban még felsorolt kötelezettségeknek a betartására, mely mindannyiunk közös érdeke!

Körzeti Földhivatal Vezetője

elugy banner 2

Fogyasztói jogvita rendezés

Fogyasztói jogvita rendezés

Épületenergetikai fejlesztés

tamop 5 3 11 13 logo white

TÁMOP-pályázat

tamop 5 3 11 13 logo white

Választás - 2014

valasztas 2014

Aszód és térsége szennyvízcsatornázása, szennyvíztisztítása

Keress a Facebook-on

Látogatók

1709662
Ma
Tegnap
A héten
A hónapban
549
796
1725
12173

IP-címed: 54.224.28.203