Akadálymentes változat/Normál változat
Get Adobe Flash player
Acsa község hivatalos honlapja

Önkormányzati hírek

Megemlékezés

Szeretettel hívjuk és várjuk a lakosságot az 1848 page 001

Felhívás

iskola állás

Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében Acsa Község Képviselő-testülete által nyújtott támogatások adatairól

Tájékoztató

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által nyújtott támogatás adatairól

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára a megadott határidőre összesen 5 db érvényes pályázat érkezett, mind az 5 db "A" típusú pályázat.

 

A pályázatokat elbíráló Képviselő-testület valamennyi érvényes pályázatot támogatásban részesített.

 

 

Acsa, 2016. december 6.                                                     Szekeres Rezső s.k.

                                                                                             polgármester

 

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a képviselő-testület annak a törvényes képviselőnek, szülőnek vagy gyámnak, akinek gyermeke az Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója, iskolakezdéshez ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS UTALVÁNYT nyújt, függetlenül a jogosultak jövedelmi viszonyaitól.

A támogatás kérelemre, iskolakezdési támogatás utalvány formájában kerül kifizetésre.
A kérelem benyújtásának időpontjai: 2016. augusztus 1-től 5-ig (ügyfélfogadási időben)
2016. augusztus 10. (szerda) 8.00 – 16.00 óráig
2016. augusztus 17. (szerda) 8.00 – 14.00 óráig

Az utalvány átvehető az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal (2683 Acsa, Kossuth út 83.) pénzügyi osztályán 2016. augusztus 24-től augusztus 31-ig, ügyfélfogadási időtől függetlenül!

Az iskolakezdési támogatás utalvány iránti kérelem letölthető itt: (link)

HŐSÉGRIASZTÁS

Névtelen

Filmforgatás

toborzás filmforgatas acsa 20150612

Meghívó

meghivo acsa gancafesztival 20150523

MEGHÍVÓ

Nvtelen2

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a lakásfenntartási támogatás és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás február 2-án, hétfőn kerül kifizetésre 13.00 és 15.30 óra között.

A fizetési pótnap február 4. (szerda) 8.30 - 11.30 és 13.00 - 15.30 óra között.

                                                                                         Önkormányzat, Pénzügyi Osztály

Álláspályázat pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

Acsai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Acsai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi - számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2615 Csővár, Mikszáth út 3/A.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I.16. Pénzügyi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat, óvoda és nemzetiségi önkormányzat költségvetésének és beszámolóinak elkészítése, rendelet-tervezetek összeállítása, kötelezettségvállalások nyilvántartása, előirányzat felhasználások figyelemmel kísérése, gazdasági események könyvelése, leltározási feladatok ellátása, intézményi dolgozók munkaügyi feladatainak ellátása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása, pályázati elszámolások.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés és közgazdasági vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§         önkormányzati pénzügyi területen szerzett tapasztalat

§         CGR gazdálkodási program és a KGR-K11 program ismerete

§         Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz; képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata; nyilatkozat arról, hogy hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárásban résztvevők számára; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobos Sándor jegyző nyújt, a 0627563630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Acsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2683 Acsa, Kossuth út 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi - számviteli ügyintéző.

§         Személyesen: , Pest megye, 2683 Acsa, Kossuth út 83. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogviszony az elbírálást követően 6 hónap próbaidő kikötésével létesíthető

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.acsa.hu

§         www.csovar.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Álláspályázat aljegyző munkakör betöltésére

Acsai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Acsai Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2615 Csővár, Mikszáth út 3/A.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Aljegyzői feladatok ellátása. A jogszabályok által előírt jegyzői hatáskörbe tartozó és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal Csővári Kirendeltségén. A jegyző helyettesítése, munkájának segítése, az általa meghatározott feladatok ellátása. A csővári kirendeltség és az önkormányzat törvényes működésének biztosítása, testületi üléseken való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, igazgatásszervezői, vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         közigazgatási területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         igazgatási vagy államháztartási pénzügyi területen legalább 5 éves vezetői gyakorlat

§         jegyzői gyakorlat

§         ÁBPE továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata, Nyilatkozat arról, hogy hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárásban résztvevők számára, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobos Sándor jegyző nyújt, a 0627563630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Acsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2683 Acsa, Kossuth út 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2015 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

§         Személyesen: , Pest megye, 2683 Acsa, Kossuth út 83. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkakör 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.acsa.hu

§         www.csovar.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Erzsébet program - pályázatok

Tisztelt Érdeklődők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kiírásra kerültek az Erzsébet program keretében zajló pályázatok. 

Az Erzsébet program, melynek két alappillére a szociális üdültetés és a gyermektáboroztatás, széles társadalmi rétegeket érintve többek között a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, és a gyermekek számára biztosít kikapcsolódási lehetőséget.

A kiírás és egyéb információk az alábbi linken érhetőek el:

http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ebek nyilvántartásba vételéről

TISZTELT EBTARTÓK!

 

Acsa Község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

A települési önkormányzat az ebösszeírást 2013-ban elvégezte, következő ebösszeírás 2016-ban esedékes!

 

                                                                                                                   Acsai Közös Önkormányzati Hivatal

 

ÉRTESÍTÉS

rt

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Meghívó

Acsa Község Képviselő-testületét 2014. október 30-án, csütörtökön du. 18.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Acsa Község Önkormányzat (Kossuth út 83.)

Az ülés napirendi pontjai:

1.   Bizottsági szerkezet kialakítása

2.   Bizottsági elnök, bizottsági tagok megválasztása

3.   Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) felülvizsgálata, rendelet elfogadása

4.   Acsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet

5.   Acsa Község Önkormányzat 2014. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló

6.   Vagyonrendelet módosítása

7.   Beszámoló az ASP pályázat jelenlegi helyzetéről

8.   Beszámoló az elnéptelenedő pályázat jelenlegi helyzetéről

9.   Tájékoztató az óvoda hőszigetelési pályázatról

10. Közútkezelői hozzájárulás

11. Egyebek

Zárt ülés keretében:

Szociális ügyek

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS NYILVÁNOS, ARRA MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁRUNK!

 

                                                                                              Szekeres Rezső sk.

                                                                                                    polgármester

Megemlékezés

meghiv honlap

MEGHÍVÓ a Képviselő-testület alakuló ülésére

Acsa Község Polgármesterétől  

Meghívó

   

Acsa Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én, kedden 16.00 órakor tartandó alakuló ülésére

 

 Az ülés helye: Acsa Község Önkormányzata (2683 Acsa, Kossuth út 83.)

 

Az ülés napirendi pontjai:

 1./ Választási eredmények ismertetése

2./ Önkormányzati képviselők eskütétele, az esküokmányok aláírása

3./ Polgármester eskütétele

4./ Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

5./ Alpolgármester választása

6./ Alpolgármester eskütétele

7./ Alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

8./ Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások, költségtérítések megállapítása (rendeletalkotás)

9./ Képviselők tájékoztatása

- összeférhetetlenség, méltatlansági szabályokról

- köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentés és annak igazolása kötelezettségéről

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

- a következő képviselő-testületi ülés kötelező napirendi pontjairól

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS NYILVÁNOS,

MINDEN ÉRDEKLŐDŐ ÁLLAMPOLGÁRT TISZTELETTEL VÁRUNK!

  

 

Acsa, 2014. október 16.                                                                                           Szekeres Rezső sk.

                                                                                                                                      polgármester

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választás eredménye a www.valasztas.hu weboldalon megtalálható.

 

HVI Acsa

Tájékoztató

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az Európai Parlamenti választásokra a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmeket 2014. május 17-én, szombaton 16.00 óráig lehet benyújtani a wwww.valasztas.hu oldalon. Hivatalunk a fenti időpontig telefonos ügyeletet tart, így halaszthatatlan esetben a 06-30-688-46-92-es mobilszámon bővebb felvilágosítás kérhető. Megértésüket köszönjük!

Új rendelet

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Acsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az építészeti és a természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2009. (IV. 1.) számú rendeletének módosításáról szóló 4/2014. (IV. 23.) számú rendeletét. A rendelet letölthető a Hatályos rendeletek menüpontból.

KÉPZÉSEK

képzések

Lomtalanítás

lomtalanítás

Költségvetési rendelet

Acsa Község Önkormányzata megalkotta a 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet a hatályos rendeletek menüpont alatt letölthető

Meghívó

meghivo testuleti ulesre-acsa-20131129meghivo kozmeghallgatas acsa 20131129

Meghívó

meghivo kozmeghallgatasra acsa 20131122

Hirdetmény

hirdetmeny 75 vac allomas 1124-1214 x600

hirdetmeny busz vac allomas 1124-1214x600

Felhívás

rokaA Pest megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazga-tóság felhívja az állampolgárok figyelmét a rókák veszettségével kapcsolatban az aláb-biakra:

  • A természetellenesen viselkedő (barátságos, vagy támadó magatartást mutató) vadon élő emlősállattal (róka, aranysakál, kóbor eb) ne érintkezzen!
  • Ha jármű által elgázolt vagy ismeretlen ok miatt elhullott róka tetemet talál, ne érintse meg!
  • Mindkét fenti esetben értesítse az állategészségügyi hatóságot!
  • Ha veszettségre gyanús állattal érintkezett, sürgősen keresse fel háziorvosát.
  • Ha házi kedvence a megszokottól eltérően viselkedik, vagy harapás nyomait véli fel-fedezni rajta, haladéktalanul értesítse szolgáltató állatorvosát!
  • Ne feledkezzen meg az ebek évenkénti kötelező veszettség elleni oltásáról!
  • Tekintettel a veszettség esetekre, kijáró házimacskák esetében is javasoljuk a veszett-ség elleni oltás beadatását a főváros és Pest megye területén.

A veszettség, vírus okozta fertőző járványos betegség, amely az agyvelő gyulladását okoz-za. Valamennyi emlősállat fogékony rá. A mai ismeretek szerint a klinikai tünetek megje-lenése esetén a betegség minden esetben gyógyíthatatlan. Védekezés megelőző vakcinázással lehetséges.

Meghívó

1956

Acsa község Önkormányzata és az Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola szeretettel meghívja
a Község lakosságát

2013. október 22-én 17.00 órakor

az acsai Művelődési Házba,
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre.

Szekeres Rezső sk.
polgármester

Eladó ingatlan

Acsa község Önkormányzatának képviselő-testülete
eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő acsai 359 hrsz-u
beépítetlen 1533 m2 nagyságú földterületet.
Az ingatlan eladási ára közművek nélkül 1 500 000.-Ft.
Az ajánlatokat írásban 2013. október 29-ig a polgármesterhez lehet benyújtani
(Szekeres Rezső 2683 Acsa Kossuth u.83.)

Pályázat - Bursa Hungarica 2014

Bursa Hungarica
pályázat

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az acsai Önkormányzat a  2014. évre kiírta az

„A" típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan
és a

„B" típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A részletes pályázati kiírás a Hivatalban, illetve www.acsa.hu honlapon olvasható.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 
2013. november 15.

Acsa, 2013. október 15.

Szekeres Rezső s.k.
polgármester

"A" pályázati kiírás letölthető innen.
"B" pályázati kiírás letölthető innen.

http://www.emet.gov.hu/

Tájékoztatás

foldhasznalatA földhasználat bejelentéséről

Azokat a polgárokat, akik termőföldet, illetve mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet használnak (azaz a földrészletet az ingatlan-nyilvántartás szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartják nyilván), a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény rendelkezései alapján bejelentési kötelezettségek terhelik.
A bejelentés első határideje 2013. március 30. volt. Aki ezen határidőig ezt nem teljesítette, az megteheti 2013. szeptember 30-ig (földhasználat bejelentése, illetve azonosító adatközlés).

Bejelentési kötelezettségüket teljesíthetik személyesen a földhivatalban vagy postai úton, mindkét esetben a Vidékfejlesztési Minisztérium, vagy a földhivatalok honlapjáról letölthető, megfelelő formanyomtatvány használatával. A bejelentés mindkét esetben díjmentes.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Tájékoztató

FöldhasználatAzokat a polgárokat, akik termőföldet, illetve mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet használnak (azaz a földrészletet az ingatlan-nyilvántartás szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartják nyilván), a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény rendelkezései alapján bejelentési kötelezettségek terhelik.

A bejelentés első határideje 2013. március 30. volt. Aki ezen határidőig ezt nem teljesítette, az megteheti 2013. szeptember 30-ig (földhasználat bejelentése, illetve azonosító adatközlés).

Bejelentési kötelezettségüket teljesíthetik személyesen a földhivatalban vagy postai úton, mindkét esetben a Vidékfejlesztési Minisztérium, vagy a földhivatalok honlapjáról letölthető, megfelelő formanyomtatvány használatával. A bejelentés mindkét esetben díjmentes.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Hirdetmény

hirdetmeny pest megyei foldhivatal 20130919

Hirdetmény

ertesites kotelezo kemenysepresrol acsa 20130911

Meghívó

gancafesztival acsa 20130914

Óvoda - SZMSZ

 paragrafus Letölthető az acsai óvoda SZMSZ-e.

Orvosi rendelés

orvos szabadsag 20130826

Acsai rendőrőrs

rendorsegi fogadoorak 20130826

Tájékoztató

hirdetmeny emasz aramszunet 20130805

Köszönet nyilvánítás

Óvodánk belső helyiségeinek festéséhez a Poli-Farbe Kft. járult hozzá festékadománnyal. Támogatásuknak köszönhetően sikerült az óvoda falainak tisztává és újjá varázsolása.

Segítségüket ez úton is köszönjük!

poli-farbe logo 20130803

6235 Bócsa, III. ker. 2.
tel: 78/453-130 fax: 78/553-013
mobil hivószámok: 30/249-0236, 30/249-0235
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
web: http://polifarbe.hu
adatkezelési nyilv. szám: NAIH-60012/2012.

Felhívás

plakat veradas acsa 20130801

Tájékoztatás

tajekoztatas parlagfu bejelento rendszer 20130718

Tisztelt állampolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény előírásai alapján az önkormányzatoknak ötévenként öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot kell készíteniük, illetve elfogadniuk. 2013. július 1-től pályázati támogatást csak akkor kap az önkormányzat, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába be kell vonni a helyi állami vagy önkormányzati intézményeket, egyházakat, civil szervezeteket, egyéb partnereket, stb., akik véleményükkel segítik a program Intézkedési Tervének létrehozását. A programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében később un. HEP fórumot kell létrehozni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a HEP tervezete a község honlapján –www.acsa.hu- a mai nappal feltöltésre került. Kérem Önöket, hogy a tervezetet véleményezni, átnézni szíveskedjenek Megjegyzéseiket, ötleteiket írásban megtehetik a Hivatal címére, de szívesen látunk mindenkit a HEP-et tárgyaló képviselő-testületi ülésen.

Acsa, 2013. július 8.

Kiskutiné Cseri Mária jegyző

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja letölthető innen.

Tájékoztató

Tájékoztató - Köztisztviselői nap

Tájékoztató

tajekoztato email cim valtozas 20130618

Értesítés

ertesites acsa posta 20130528

Hirdetmény

Az acsai Pitypang Óvoda fenntartója, Acsa község Önkormányzata az óvodai beiratkozásról az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A Pitypang Óvoda (2683 Acsa, Petőfi u. 1/a. intézményvezető Blaskó Katalin) kettő vegyes életkorú csoporttal működő, szlovák nemzetiségű nevelést folytató kétnyelvű óvoda. A nyelvi nevelés a korosztálynak megfelelő szinten, játékosan zajlik. Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 50 fő.

Az óvoda felvételi körzete Acsa község közigazgatási területe, de fennmaradó férőhely esetén nyitott bármely gyermek részére. Az óvoda nyitva tartása 7,00-17,00 óráig.

Az intézmény biztosítja a többi gyerekkel együtt nevelhető, enyhe fokon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését.

A beíratás időpontja: 2013. május 6-tól 9-ig 8-16 óra között.

A beiratkozásra várjuk azokat a szülőket, akiknek gyermeke

- 2013. december 31-ig betölti a 3. életévét,
- aki már betöltötte a 3. életévét, de még nem jár óvodába.

Előjegyzés céljából várjuk azon szülőket is, akiknek gyermeke 2014. január 1.-augusztus 31. között tölti be a 3. életévét.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ száma,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Kérjük, hozza magával a gyermek egészségügyi könyvét is.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az a gyermek, aki 5. életévét 2013. évben tölti be, a nevelési év kezdő napjától, azaz 2013. szeptember 1-től napi 4 órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. Az óvodai beiratkozás elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2013. június 11. A döntést az intézmény vezetője írásban juttatja el a szülőnek. Elutasítás esetében határozati formában, a jogorvoslat ismertetésével.

További részletekért forduljon az intézményvezetőhöz (Blaskó Katalin 06 27/328-159).

Acsa, 2013. április 8.

Acsa község Önkormányzata

elugy banner 2

Épületenergetikai fejlesztés

tamop 5 3 11 13 logo white

TÁMOP-pályázat

tamop 5 3 11 13 logo white

Választás - 2014

valasztas 2014

Aszód és térsége szennyvízcsatornázása, szennyvíztisztítása

Keress a Facebook-on

Látogatók

1428622
Ma
Tegnap
A héten
A hónapban
1207
1553
11487
47746

IP-címed: 54.162.108.167